Új, reflexív médiának segít az ex-E Projekt

2009. 06. 16.

Lamorak

Magyarországnak valóban szüksége van új, tudatos, felelősségteljes médiumokra. Vagy legalább egy műsorra, összesen. A Cluster One javaslatot tesz, mert különben nem tudjuk, mi menthet meg minket. Van köze a zenéhez is.

Az E Projekt volt tagjai, az E Sávok és az I Scream Men jelenlegi tagjai, és a Lassu Kaoss tagjai közül néhányan (ezek ugyanazok az emberek) úgy érzik, a média hazudik, és mára a társadalom hiteles tájékoztatás híján csak kétes minőségű információt gyűjtöget össze szánalmas web2.0-es forrásokból, aminek a fele nem igaz (részben véletlenül, részben direkt), másik fele meg csak véletlenül az. A magyar médiumok közül gyakorlatilag senki sem reflektál filozófiai igénnyel saját episztemológiai státuszára, arra a kikerülhetetlen tényre, hogy a médiumok a világ egy reprezentációját adják a befogadó elé, nem magát a világot. A reprezentációk pedig, mint azt jól tudjuk, mindig ideológiailag átszínezettek; az, hogy a magyar médiumok szánalmas, kicsinyes, átlátszó ideológiai álláspontjaikat még ennél is átlátszóbban nyilvánvalóvá teszik, mit sem segít. A zenészek tehát szeretnének rámutatni a filozófiai igényű médiumok szükségességére, emellett pedig felvenni a harcot a reflektálatlan ideologikus reprezentációk ellen. Nem csak a közéleti, napi politikai műsorok-kiadványok esetében, hanem természetesen a zenéről szóló híradásokban is.

Az E Projekt két volt tagja azt javasolják tehát, a Magyar Televízió indítson új, független reggeli (vagy esti) műsort Sváby András vezetésével és arcával. A műsor címe legyen Sváby András episztémé, ezzel is utalva arra, hogy itt a készítők és maga Sváby is saját bulváridióta előéletével szemben nagyon is fontos és tiszteletre méltó munkát végez majd. A zenészek a nemes célra már felajánlották főcímnek 'Sváby András episztémé' c. dalukat, amellyel, mint elmondták, annak szerzésekor pontosan arra kívántak rávilágítani, Sváby és a hozzá hasonlók milyen mérhetetlen súllyal formálják korunk episztéméjét, mennyire ők és műsoraik azok, amik a média tájékoztató funkciója felől a média konstruktív funkciója felé húzzák az egyensúlyt. Az episztémé  fogalma Michel Foucault francia valamihez kötődik, aki ezen (azt hisszük) olyan szabályrendszereket értett, amelyek az adott kultúrtörténeti korszakokban meghatározzák, a kultúra és annak résztvevői mit tekintenek 'tudásnak' (innen a név, a görög episztémé szó 'tudást' jelent), pontosan milyen feltételeket kell számukra teljesítsen egy nyelvi kijelentés, hogy azt 'tudásképzőnek' fogadják el. Láthatóan tehát a 'Sváby András episztémé' tökéletesen megfelel annak az elvárásnak, hogy filozófiailag reflexíven, ugyanakkor maga Sváby által garantáltan közérthetően mutassa be és elemezze a híreket. Foucault késői műveiben egyébként (azt hisszük) már nem az episztémé, hanem a diszkurzív formáció kifejezést használta (azt hisszük) nagyjából ugyanennek a lefedésére, de az E Projekt zenészei erre csak azt válaszolták: "ugyan hogyan hangzana az, hogy 'Sváby András diszkurzív formáció'?"

A Cluster One természetesen mindenben támogat ilyen teljesen hülye kezdeményezéseket, és csak remélni tudja, hogy maga Sváby András sem zárkózna el. A zenészek fenntartják ajánlatukat, hogy a dalt főcímként szívesen az MTV rendelkezésére bocsátják; addig is a Cluster One annyiban tud segíteni, hogy a zenéről való írásban és tájékoztatásban a Sváby András-episztémé szerint működik. 

E Projekt E Sávok I Scream Men Lassú Káosz Sváby András

131977